طرح کالا برگ الکترونیک، دردی از فرودستان درمان نمی کند

اتحاد کارگران انقلابی ایران: طرحی که این هفته از سوی وزیر کار ذیل نام «اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای سه دهه اول درآمدی» اعلام شد چشم اندازی برای اجرای ثمربخش و نتایجی برای کاهش فشار فقر بر روی سه دهک زیرین درآمدی کشور خواهد داشت؟ اگر قرار بود مستقل از طرح اعلام شده، مستقل از…

ادامه

استثمار مضاعف زنان کارگر

پرولتر با افزایش تورم افسار گسیخته و به طبع آن کوچک تر شدن سفره معیشت طبقه کارگر و اختلاف عمیق بین دستمزد و هزینه های یک زیست ساده از یک سو و طاقت فرسایی مشاغل صنعتی و معدنی بدلیل فرسودگی ابزار تولید و مجهز نشدن کارخانه ها به تکنولوژی مدرن منجر به عدم تمایل کارگران…

ادامه

برخی از «نماینده گان رسمی کارگران» در نقش بازجو‌ و لباس شخصی در بدنه کارگری عمل می کنند

اتحاد کارگران انقلابی ایران: مسئله کارگران یقه رنگی که به تنوع عملکرد کارگران میپردازد و تفکیک مهارتی، فکری و یدی را در بر می گیرد در ساختار کارخانه های ایران مفهومی گاها متفاوت دارد، کارگران یقه سفید و غیرمولد  که به امور دفتری و فکری مشغولند و نزدیکی بیشتری با مالکین ابزار و منابع تولید…

ادامه

جزئیات جدید بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه( سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶)

✍️حمیدرضا رحیمی/تقی درخشان فر اگر لایحه برنامه هفتم توسعه به شکل کنونی در مجلس تصویب شود، چهار چالش برای همکاران در هنگام بازنشستگی قابل پیش بینی است و منفعت صندوق های بازنشستگی و ضرر همکاران برای بازنشستگی را در پی دارد. یک: سه سال افزایش سن بازنشستگی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در  قانون برنامه ششم…

ادامه

گردهمائی در ژنو، جمعه ۹ ژوئن ۲۰۲۳ در اعتراض به سرکوب در ایران

 به مناسبت کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار، ما تشکلات سندیکایی امضا کننده این متن، حمایت و شرکت خود را در گردهمائی اعتراض فراخوانده توسط پناهدهگان ایرانی برای روز ۹ ژوئن ۲۰۲۳ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام می کنیم.از این طریق، تشکلات ما اعتراض خود را نسبت به اقدامات سرکوبگرایانه اخیر مقامات…

ادامه

پیام رضا شهابی به نمایندگان اتحادیه های کارگری مستقل از دولت و کارفرما، حاضر در کنفرانس سال ۲۰۲۳ سازمان‌جهانی کار،

با درودهای گرم، من رضا شهابی هستم، راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از پشت دیوارها و میله های به هم تنیده ی زندان اوین به شما نمایندگان تشکل های کارگری مستقل از کارفرما و دولت حاضر در این نشست درود میفرستم.…

ادامه

طرح یورش جدید به بقایای حقوق کار در برنامه هفتم توسعه (یادداشت سوم)

اتحاد کارگران انقلابی ایران: صندوق های بیمه با بحران ناترازی روبرو هستند که عقربه های آن مثل بمب ساعتی در جهت انفجار صندوق ها و ورشکستگی نظام بیمه ای در حرکت است. ناترازی یعنی آن که میزان ورود سرمایه به سازمان تامین اجتماعی کمتر از میزانی است که براساس تعهداتش باید به بیمه شده گان…

ادامه

معلمان؛ طبقه‌ی کارگر یا متوسط؟ محمد دارکش

اعتراضات سراسری معلمان در ۱۴۰۰ بر سر مسئله‌ی «رتبه‌بندی» بار دیگر به همگان نشان داد معلمان همچنان سازمان‌یافته‌ترین قشر معترض به وضع موجود در دو دهه‌ی اخیر هستند. یکی از مباحثی که همیشه درزمینه‌ی مسائل معلمان مطرح گشته بحث طبقه‌ی اجتماعی معلمان است. از ابتدای فرآیند سازمان‌یابی معلمان در ابتدای دهه‌ی ۸۰، معلمان همواره خود…

ادامه

طرح یورش جدید به بقایای حقوق کار در برنامه هفتم توسعه (یادداشت دوم)

اتحاد کارگران انقلابی ایران:مفاد بند شانزده در پیش نویس برنامه هفتم توسعه، علاوه بر بهره کشی از نیروی کار ارزان جوانان دانش آموخته در قالب طرح  استاد شاگردی در بند پانزده که در یادداشت اول اشاره شد، به صریح ترین شکلی کار برده دارانه و ارزان برای کارفرمایان را مطرح کرده و یا صراحت آورده…

ادامه

افزایش اعتراضات بازنشستگان در جنبش مطالباتی و مولفه های مهم هم افزایی در شرایط کنونی

اتحاد کارگران انقلابی ایران:روز دوشنبه ۸ خرداد، بازنشستگان مخابرات در اصفهان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، مشهد، خوزستان و مریوان و ساری در مقابل ادارات مخابرات، همانند دوشنبه های هفته های قب،ل دست به تجمع اعتراضی زدند. بازنشستگان مخابرات با در دست داشتن پلاکاردهایی و همراه با سر دادن شعارهای اعتراضی نسبت به مسوولان حکومتی که گوشی…

ادامه

در حال بارگذاری…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

وب‌نوشت روی WordPress.com.