دانشگاه خارچشم ارتجاع

اتحاد کارگران انقلابی ایران: واکنش های اعتراضی از چهار روز گذشنه که خبر اعدام سه جوان اصفهان انتشار یافت تا روز سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲در دانشگاههای مختلف ادامه یافته است. دانشجویان نیز در همراهی با مردم نسبت به اعدام سه جوان اصفهان سکوت نکرده و دانشجویان مبارز با واکنش اعتراضی خود علی رغم سرکوبگری…

ادامه

آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

[بند اول منشور کانون نویسندگان ایران: آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی‌هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این حق در انحصار هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و هیچ‌کس را نمی‌توان از آن محروم کرد.] جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ ــ محمد سعیدی ابواسحاقی، معلم اهل شهرستان…

ادامه

حمایت جنبش دانشجوئی از مبارزات کارگری

اتحاد کارگران انقلابی ایران: علیرغم اینکه دانشگاه و جنبش دانشجوئی به شدّت زیر فشار سرکوب قرار دارد، حمایت آنها از جنبش کارگری و مبارزات کارگران سرِ باز ایستادن نداشته و ندارد. برخی از تازه ترین نمونه های سرکوب ها و فشارها سکوت حراست در مقابل قمه کشی اراذل و اوباش پشت دیوارهای دانشگاه، صدور احکام…

ادامه

وب‌نوشت روی WordPress.com.