رودستی که خانه کارگری ها خوردند (این فیلم را ببینید و در حد توان انتشار دهید)

اتحاد کارگران انقلابی ایران: خانه کارگر نفوذی امنیتی ها در داخل طبقه کارگر است. دارو دسته ی وابسته به خانه کارگر قرار بوده با ایجاد این دم و دستگاه، که یک پایش در محیط های کار و سرش در مجلس و دولت و سپاه و بسیج می باشد، مقابل استقلال و مطالبه گری طبقه ایستاده،…

ادامه

گزارشی از یادمان گرامیداشت رفیق اکبر زبردست، از فعالان اولیه سندیکای کارگران پروژه‌ای آبادان، در شهر گوتنبرگ سوئد

 امروز در شهر گوتنبرگ ( سوئد) به ابتکار رفقایی چند و به دعوت « کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران – گوتنبرگ» و با مشارکت فعال رفقای آبادان، با استقبال جمعی از زنان و مردان و یاران و رفقا (مراسم یادمانِ رفیق) در فضایی بس صمیمی و دوستانه بر گزار گردید. مجری برنامه رفیق…

ادامه

وب‌نوشت روی WordPress.com.