غریو فریاد مرگ بر دیکتاتور از دانشگاه در اعتراض به اعدام

اتحاد کارگران انقلابی ایران:  دانشجویان دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران امروز ۳۰اردیبهشت ۱۴۰۲در اعتراض به اعدام مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی دست به تحصن زدند.

دانشجویان دانشگاه بهشتی نیز امروز در اعتراض به اعدام سه متهم خانه‌ی اصفهان دست به تجمع زدند و از جمله شعار دادند:.

قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

مرگ بر دیکتاتور

تحصن دانشجویان در اعتراض به اعدام #مجید_کاظمی، #صالح_هاشمی و #سعید_یعقوبی و اجرای احکام ظالمانه اعدام؛  در دانشگاه تربیت مدرس نیز برگزار شد.

این تحصن ها در شرایطی برگزار شده و غریو فریاد مرگ بر دیکتاتور و اعتراض به اعدام در شرایطی از دانشگاه برخاسته است که دانشگاه در هفته های اخیر مورد یورش گسترده نیروهای رنگارنگ سرکوب در حوزه آزادی پوشش و حقوق صنفی و مدنی قرار گرفته و علاوه بر لباس شخصی ها، بسیجی ها، حراستی ها، کمیته های انضباطی نیز به صدور احکام سرکوبگرانه علیه فعالین دانشجویی رو آورده اند. امروز گروهی از دانشجویان در باشگاه دانشجویان  #دانشگاه_تهران  در اعتراض به احکام و کمیته انضباطی دست به تحصن زدند.

وب‌نوشت روی WordPress.com.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: