ما هنوز اعدام نشده ایم

. خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی، جنبش دفاع از حق زندگی است در برابر مرگ آفرینان حاکم. جنبشی فراگیر بر علیه اعدام و با هدف درهم شکستن ماشین قتل و کشتار نظام جمهوری اسلامی، از ملزومات مهم دفاع از زندگی و حق حیات در کشور ماست که در آن به دار آویختن جان های بی تاب آزادی، شرط بقای حاکمیت ظلم و جنایت است؛ دفاعی که نامشروط و همگانی است و همه قربانیان اعدام را دربرمی گیرد. از فرودستانی که قربانی آسیب های اجتماعی شده اند تا زندانیان سیاسی و عقیدتی و…..غیره.  دفاع از حق حیات و مبارزه علیه یکی از شرارت بارترین دشمنان این حق، یعنی قتل سازمان یافته دولتی، در اساس ملیت، جنسیت، خواستگاه اجتماعی و موقعیت طبقاتی برنمی تابد. بنابراین جنبش علیه اعدام جنبشی فراگیر و همگانی است که اگر در اعتراض به موج اعدام ها شعله ور شود واجد این ظرفیت است که بخش مهمی از قدرت سرکوب حاکمیت را درهم بشکند و مسیر پیشروی خیزش انقلابی را هموارتر سازد. هم اکنون شش زندانی عرب در معرض خطر اعدام هستند. آنان رسانه ای ندارند که صدایشان را فریاد کند. صدایشان باشیم

#علی_مجدم #معين_خنفرى #محمدرضا_مقدم #سیدسالم_آلبوشوکه #سیدعدنان_غبیشاوی #حبيب_دريس #قیام_علیه_اعدام

وب‌نوشت روی WordPress.com.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: