دانشگاه تربیت مدرس: متحد شویم برای شکست آنان که زندگی را برما تلخ تر از زهر کردند.

اتحاد کارگران انقلابی ایران: در دوهفته گذشته جنبش دانشجوئی حول مقابله با تهاجم حکومت علیه دانشجویانی که حق آزادی انتخاب پوشش را برگزیده و با تحمیل حجاب اجباری مخالف هستند، متمرکز بود. اخبار و گزارشات مربوطه در ذیل همین پست آمده است. دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در همین فاصله زمانی با انتشار بیانیه ای اعتراضات دانشجویان را جنبشی در راستای انقلاب زن زندگی آزادی نامیدند. متن اطلاعیه به این شرح است:

این تاریخ سرخ است که هم چنان کوبنده و رام نشدنی به پیش می رود. این تاریخی است که خون رنگ اصلی آن را تعیین کرد. تاریخی از ستم، زندان، اعدام، حذف، خودکشی و فقر.

اکنون که جنبش زن، زندگی، آزادی می خواهد به این تاریخ ننگین پایان بدهد، اکنون که این جنبش در راه خود استوار و غُرّنده به پیش می رود، و ترس و لرز بر اندام آنهائی که در تاریخ ما را به عنوان «بنده، رعیت، امّت» می پنداشتند، و خود را «شاه، ظلّ الله، ولی الله، و امام» می نامیدند، انداخت، اکنون که کانون های سرمایه و قدرت، همان انگل های تاریخ گذشته هریک از بیرون و درون می خواهند خود را براین جنبش فرمانروا کنند، ما بیدار می مانیم و با چنگ و دندان، با قلم و فریاد، با مو و گیسو و رقص، با اشک و شادی، از این جنبش دفاع می کنیم و اعلام می داریم که دیگر نه تنها تعلیق و اخراج، بلکه زندان هم نمی تواند ما را از هدف اصلی امان یعنی «لغو تمام فرمهای استبدادی و استثماری کهنه و مدرن» و برچیده شدن ستم های اقتصادی، زبانی، فرهنگی و جنسیتی از همه ی نقاط ایران به عقب براند.

این خروش رسای یک انقلاب است، خروشی که آزادی و برابری را، نان را و شادی را، زن را و زندگی را با هم می خواند و می خواهد.

انقلابی برای پایان. پایانِ اندوه و سرکوب و شروعی تازه برای زن، زندگی، آزادی

متحد شویم برای شکست آنان که زندگی را برما تلخ تر از زهر کردند.

بهار 1402

دانشگاه تربیت مدرس


اجرای گرافیتی توسط دانشجویان به یاد شهدای خیزش ژینا؛ دانشگاه هنر اصفهان

بیانیه‌ی‌ جمعی از دانشجویان به بهانه‌ی روز روان‌شناس. همگام با اعتراضات خروشان مردم، در برابر قتل مهسا(ژینا) امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی و به پاخاستن وجدان‌های بیدار در برابر این فاجعه‌ی جان‌سوز، ترومای جمعی با وقایعی تلخ اعم از حاکم شدن جو امنیتی در سراسر کشور و سرکوب‌های خشونت‌آمیز، بیش از پیش سلامت روان ایرانیان را نشانه گرفت و با وضعیتی سخت مواجه ساخت‌؛ موضوعی که نگرانی مضاعف جامعه‌ی روانشناسی کشور را به همراه داشت. همزمان با فرا رسیدن ۹ اردیبهشت _ روز روان‌شناس و مشاور_ ما جامعه‌ی فعال در حیطه‌ی سلامت روان ایران سواستفاده از حیطه‌ی روانشناسی در مسیر سرکوب و استبداد را محکوم می‌نماییم. همگان دیدند که در طی سرکوب‌های گسترده‌ی اخیر، جان باختن کودکان و نوجوانان و جوانان نازنین این مرز و بوم را به خودکشی نسبت دادند؛ بیمارستان‌های روانی کشور به شکنجه‌گاه‌های زندانیان سیاسی مبدل شد؛ اعتراضات بر حق مردم به هیجانات و ابزاری برای تخلیه نیازهای جنسی فروکاسته گردید و مسمومیت‌های سریالی مدارس، تنها به هیستری جمعی و توهم‌های تلقینی و ابزار شیطنت دانش آموزان تقلیل داده شد. ما ارزیابی روان آدمی و‌ دردهای او را بر مبنای شرافت، وجدان و حقیقت می‌دانیم و اجازه نخواهیم داد این مواجهه، دستمایه‌ی بهره‌کشی‌های سیاسی حاکمیت و ابزار سرکوب شود و در همین راستا از کسانی که با هر جایگاهی در نهادهای روان‌شناسی و آکادمیک کشور به بازتولید ظلم کمک می‌کنند، برائت می‌جوییم.

نهم اردیبهشت ۱۴۰۲

جمعی از دانشجویان:

دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی

دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا

دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کیانا مجیری دانشجوی جامعه‌شناسی و دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه در شورای تجدید نظر انصباطی به یک نیمسال منع موقت از تحصیل محکوم شد.

محمد گراوندیان دانشجوی دکتری حشره‌شناسی کشاورزی دانشگاه چمران اهواز در شورای بدوی انضباطی به یک نیم سال منع موقت از تحصیل محکوم شده است. این حکم در اوایل اسفند به صورت شفاهی و بدون اطلاع دانشجو از روند پرونده‌ و بدون هیچگونه احضار رسمی به کمیته‌ی  انضباطی، به وی ابلاغ شد‌. گفتنی است، این دانشجو در عصر روز ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ در محوطه‌ی داخلی دانشکده‌، با یکی از مامورین گشت موتوری حراست مواجه می‌شود که پس از نشان‌ دادن کارت دانشجویی، مامور حراست برای بردن این دانشجو به حراست فیزیکی اصرار کرده که دانشجو ممانعت کرده و در نهایت با ضرب و شتم شدید و توهین این دانشجو را به ساختمان حراست منتقل می‌کنند. همچنین این افراد، دیگر دانشجویان حاضر را با توهین و تهدید پراکنده می‌کنند. دانشجو را به حراست می‌برند و در آنجا پس از بازجویی و گرفتن گزارش و اقرار کتبی، به بهانه‌های دروغ نگه می‌دارند و پس از ساعتی دو نفر که گفته می‌شود از نیروهای اطلاعات اهواز بودند، در یکی از اتاق ها شروع به بازجویی از دانشجو می‌کنند. با تهدید کردن و ترساندن و فشار سعی در بستن اتهام‌های ساختگی به او داشتند‌. در نهایت حدود ساعت ۱۲ همان شب دانشجو را رها کرده که به خوابگاه بازگردد.

درخواست جمعی از دانشجویان مددکاری اجتماعی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی از فارغ التحصیلان این رشته و دیگر دانشجویان برای مقابله با سرکوب رژیم. بعد از گذشت چند ماه از بزرگترین جنبش دانشجویی و بازداشت چندتن از دانشجویان مددکاری اجتماعی و نافرمانی مدنی بی‌بدیل زنان و دختران سرزمین‌مان، ما مددکاران اجتماعی دیگر سوپاپ اطمینان و نیروی محرکه بازوان سرکوب نیستیم و هرگز در مقابل این تصمیم جمعی قرار نمی‌گیریم. ما با تکیه بر اصول و ارزش‌های مددکاری اجتماعی و بنابر وظیفه انسانی خود هرگونه نابرابری جنسیتی، سرکوب زنان و دختران را محکوم می‌کنیم و در این جنبش، در کنار آنان خواهیم ایستاد. در این روزها شاهد سرکوب و اختناق عزم زنان،  خصوصا پوشش اختیاری هستیم. ما در راستای ارزش خود تصمیم‌گیری، از  رای و قصد آنان  حمایت کرده و این اراده را مایه مباهات و افتخار می‌دانیم. ما از مددکاران اجتماعی شاغل در تمام سمت‌ها و ارگان‌ها می‌خواهیم در کنار مردم بمانند و هرگز شرف خود و ذات رشته را به اندک حمایت عاملان سرکوب نفروشند. همچنین از دانشجویان مددکاری اجتماعی تمامی دانشگاه‌های کشور می‌خواهیم، پایبند به اصول و ارزش‌های اساسی مددکاری اجتماعی باشند و دانشگاه و کلاس‌های درس خود را به‌عنوان محلی درنظر بگیرند که می‌توانند ایستادگی و مقاومت در برابر اجبار و نابرابری را فراگیرند و با کنش و فعالیت خود، این امر مهم را در خود نهادینه کنند.

در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت گروهی از دانشجویان دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در اردویی به کویر به دلیل گیر کردن اتوبوس در شنزار مجبور به سر کردن شب در کویر شدند. گفته می‌شود با وجود آنکه امکان تماس با هلال احمر برای کمک رسانی وجود داشت اما مسئولین از این کار اجتناب کردند و اجازه‌ی تماس با آنان را به دانشجویان ندادند. در نهایت و پس از چند ساعت در حوالی ساعت ۷:۳۰ صبح دانشجویان بازگرداده شدند.

در تاریخ ۵ اردیبهشت در جلسه‌ی میان ترم زبان عمومی در دانشکدگاه هنرهای زیبا‌ی دانشگاه تهران، یک کارمند آموزش کارت یک دانشجوی دختر را از روی میز می‌رباید و به خاطر نداشتن حجاب شروع به توهین به دانشجو می‌کند. دانشجویان حاضر در جلسه در در اعتراض به برهم زدن نظم جلسه‌ی امتحانی و دادن تذکر حجاب توسط یک کارمند آموزش، به اعتراض پرداخته و جلسه‌ی امتحانی را ترک کردند.

هادی آزادمرد دانشجوی ترم ۴ مهندسی نفت دانشگاه فردوسی، توسط کمیته انضباطی این دانشگاه به یک نیسمال منع از تحصیل محکوم شد. کمیته بدوی این دانشجو در آبان ۱۴۰۱ تشکیل شده اما حکم صادره به اطلاع دانشجو نمی‌رسد. این دانشجو در اسفندماه بار دیگر و پس از نشر فراخوان اعتراض و تجمع در دانشگاه، به کمیته احضار می‌شود و حکم قطعی تعلیق به او نشان داده می‌شود. در این جلسه‌ به او گفته می‌شود که چنانچه در این فراخوان شرکت نکند، حکم او اجرایی نخواهد شد. اما کمیته‌ی انضباطی به تازگی و در اقدامی جدید با احضار مجدد این دانشجو، از او تعهدی مبنی بر عدم شرکت در تجمعات و شرکت در کلاس‌های توجیحی دانشگاه، اخذ می‌کند. که در صورت عمل نکردن به این تعهد، حکم او در نیمسال اول سال تحصیلی پیش‌ رو اجرایی خواهد شد.

پخش اعلامیه با مقدمه‌ای به چهار زبان ترکی، کردی، عربی و فارسی؛ دانشگاه تربیت مدرس

چیدن سینی‌های غذا در اعتراض به کیفیت پایین غذای سلف؛ دانشگاه هنر اصفهان

سمانه اصغری دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی واحد کرج که از تاریخ ۱۹مهر ۱۴۰۱ در بازداشت به‌سر می‌برد، روز ۴ اردیبهشت از زندان قرچک آزاد شد.

روز دوشنبه ۴ اردیبهشت، حوالی ساعت ۱۳ درگیری شدیدی میان اراذل و اوباش حراست و دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در محوطه این دانشکده شکل گرفت. آغاز این درگیری بر سر مسئله پوشش یکی از دانشجویان بوده است که علیرغم مشاهده کارت دانشجویی، حراست تصمیم داشته تا کیف و کارت دانشجو را تفتیش و ضبط کند. این مسئله با مقاومت سایر دانشجویان مواجه شده و در همین اثنا حراست موبایل یکی از دانشجویانی که قصد فیلمبرداری داشته را نیز ضبط کرده و وی را به شدت مورد ضرب و شتم (پرتاب وی درون باغچه بواسطه مشت و لگد) و توهین قرارداده است. در این درگیری خشونت حراست حتی از مرز های قبلی آن هم فراتر رفته چنانکه در جریان این اتفاق یک دانشجوی دیگر نیز به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از سوی نیروهای حراست تهدید به اخراج شده است. این دو دانشجو برای ساعتی در اتاق حراست بازداست و تهدید شدند. در پی این اتفاق دانشجویان جلوی درب ساختمان حراست تجمع کرده و خواستار کد نیروهای حراست دخیل در این مسئله شده‌اند که دیگر مسئولان حراست از این مسئله سر‌باز زدند. در این بین تعدادی از شاهدین لحظه ضرب و شتم به نمایندگی از دیگر دانشجویان به همراه مقیمی رئیس دانشگاه تهران وارد اتاق حراست شده تا پیگیر شکایت دانشجویان از مامورین حراست شوند که با تهدید و از سر باز کردن مسئله از سوی مقیمی و مسئولان حراست مواجه میشوند اما موفق میشوند دو دانشجوی بازداشت شده و تلفن و کارت دانشجوییشان را از ساختمان حراست خارج کنند. در نهایت امر دانشجویان در جهت شکایت از این موضوع در همان محل نامه ای اعتراضی را امضا کرده و در دست پیگیری قرار دادند. لازم به ذکر است که ثبت این شکایت به منزله پایان یافتن پیگیری دانشجویان در ارتباط با برخورد وحشیانه و موهن نیروهای حراست نیست. دربرابر این برخوردها ما عقب نخواهیم نشست و راسخ تر از گذشته دربرابر سرکوب دانشگاه می‌ایستیم.

روز ۴ اردیبهشت، در پی مقاومت دانشجویان در برابر تذکر حجاب و اقدام به ضبط کارت و تفتیش کیف یکی از دانشجویان دانشکده‌ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران، حراست دانشگاه اقدام به ضرب و شتم و بازداشت دو دانشجو برای ساعاتی در اتاقک حراست کرده است.  با تجمع دانشجویان در برابر اتاقک حراست و مقاومت جمعی آنان، این دو دانشجو ساعاتی بعد آزاد شدند.

طی چند روز گذشته و در ساعت معینی، اشخاصی با ایجاد مزاحمت برای دانشجویان، سعی در پراکنده کردن جمع‌های دانشجویی داشته‌اند. این افراد به دانشجویان درخصوص نکشیدن سیگار، رعایت حجاب و جمع نشدن دانشجویان زن و مرد تذکر می‌دادند. همچنین گفته شده است که این اشخاص در یکی از این روزها به دانشجویان با اسپری فلفل حمله کرده‌اند و دانشجویی را بازداشت کرده و پس از اخذ تعهد، آزاد کرده‌اند. اما در روز بعد و با پافشاری دانشجویان، تعداد بیشتری دانشجو در همان مکان و زمان معین حاضر شدند و در این شرایط افرادی که برای سرکوب آمده بودند، اینبار به دانشجویان نزدیک نشده و مزاحمشان نشدند.

در ادامه‌ی احکام ناعادلانه کمیته ضددانشجویی، اینبار و در اقدامی به وضوح خلاف قانون، وضعیت تحصیلی علی فتاحی دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، در سامانه گلستان از “مشغول به تحصیل” به “راکد” تغییر یافت. این امر به منزله صلب امکانات آموزشی از دانشجو است و مشمول بند ۱۳ تا ۲۰ مجازات‌های تعیین شده در شیوه‌نامه انصباطی است که تنها با حکم کمیته مرکزی قابل اجرا است. علی فتاحی پیش از این هم در روندی کاملا ناعادلانه و غیر قانونی به چهار نیمسال منع موقت از تحصیل محکوم شده بود درحالی که هیچ ابلاغیه رسمی‌ای به او‌ داده نشده و تمامی مراحل اداری بصورت شفاهی به او اطلاع داده شده است.

زهرا رحیمی دانشجوی رشته شیمی دانشگاه یزد که در شورای انضباطی دانشگاه به مجموعا دو سال منع از تحصیل محکوم شده بود، روز ۲۶فروردین برای بار سوم به کمیته فراخوانده شد. بر اساس گزارشات، در جریان این جلسه آقای کلانتری رئیس دانشگاه یزد، وارد جلسه شدند و به دانشجو پرخاش و توهین کردند. در نتیجه این اتفاق، فشار روانی شدیدی به دانشجو وارد شد که منجر به ورود آمبولانس به دانشگاه و بررسی حال این دانشجو و درمان وی نیز شد.

تحصن دانشجویان در اعتراض به برخوردهای قهرآمیز حراست در باب مسئله‌ی پوشش دانشجویان و احکام سنگین کمیته‌ی انضباطی و ایجاد فضای رعب و وحشت؛ دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران

شعارنویسی در حمایت از جنبش زن، زندگی آزادی، با وجود جوّ شدید امنیتی دانشگاه؛ دانشکدگان پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

تجمع دانشجویان در اعتراض به سیاست‌های کنترل پوشش، سلب حق تحصیل و مسمومیت‌‌سازی سریالی دانش‌آموزان؛ دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

شعارهائی که در دوهفت گذشته از سوی دانشجویان بکار برده شدند:

«زن زندگی آزادی»

«قسم به خون یاران/ ایستاده‌ایم تا پایان»

«نافرمانی کنش‌گری/ پیکار تا برابری»

«نه روسری نه توسری/ آزادی و برابری»

«با احضار و کمیته/ حجاب اجباری نمی‌شه»

«حکومت دروغگو/ حق تحصیلمون کو»

«دانش‌آموزا مسموم/ معلما تو زندون/حجاب شده گیرشون»

«رهایی حق ماست/ ژینا اسم رمز ماست»

«مهسای ما نیکای ما/ ندای آزادی ما»

«هیز تویی هرزه تویی/ زن آزاده منم»

«پیش به سوی زندگی/ زنانگی، تنانگی»

«رهایی حق ماست/ قدرت ما جمع ماست»

کانال تلگرامی اتحاد کارگران

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

وب‌نوشت روی WordPress.com.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: