عرصه های مختلف سرکوب در دانشگاهها و مقاومت جنبش دانشجویی

اتحاد کارگران انقلابی ایران: دستی که تو را کُشته زخم‌ هایت را چگونه شفا خواهد داد؟ بهمن گذشت و اسفندماه هم رو به پایان است. جمهوری جعل و سرکوب هم چنان وارونه سازی ارزش ها را در دستور کار خود دارد. آنان که در فردای قیام باشکوه مردم کشورمان در بهمن پنجاه و هفت مرگ انقلاب را پرچم کردند، سعی کردند شکوه بهمن را به گروگان بگیرند.

در اوج جنبش زن زندگی آزادی در تابستان و پائیز به بند کشیدند هرآنکس که توانستند. دانشجو علمِ مبارزه را در بندهای زندان با خواهران و برادرانش به بحث نشست و زندان دانشگاه شد. دیکتاتور را چاره ای می باید جستن که خودکرده را چاره کند. پس رافت مشمئزکننده رهبر را چاشنی بهمن کردند. گرفتن تعهد‌نامه‌ آمرانه و اجباری، به منظور رسیدن به عفوی که عفودهند‌ۀ آن‌ خود مجرم است، را دستور کار قرار دادند. دستی که به خون آلوده است، چگونه می‌تواند کسی را عفو کند؟

جمهوری اسلامی، مستاصل از ضربه جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، به ترفندهای گوناگونی برای بازگشت به دوره قبل از این جنبش باشکوه دست زد. منع دانشجویان آزادیخواه از تحصیل را در دستور کار قرار داد و آزاده گی را به گروگان گرفت. احکام تعلیقی قرار است حکم شمشیر داموکلس را برای دانشجویان بازی کند.

به بهانه کمبود بودجه، آموزش به شیوه مجازی را به بهانه تعطیلی دانشگاه بکار گرفتند. با همین بهانه دانشجویان مهاجر را از دسترسی به خوابگاه، امکانات رفاهی و آموزشی دانشگاه محروم کردند، و دسترسی به گفتگوی حضوری با اساتید و دسترسی فیزیکی و رایگان به منابع علمی را از دانشجویان گرفتند. آواره سازی دانشجویان خوابگاهی، حدف امکان نقش آفرینی خوابگاههای دانشجویی در سازماندهی اعتراضات دانشجویان در دانشگاهها و در خیابان، در هم شکستن اتحاد دانشجویان و اساتید بخشی از هدف های تحمیل آموزش مجازی به دانشگاه است.

بعلاوه شاهدیم که سیاست تفکیک جنسیتی و آپارتاید جنسی را در دستور کار قرار دادند، حملات شیمیائی به مدارس دخترانه را به خوابگاه های دخترانه تسّری دادند و دانشگاه را به محلی برای گشت زنی نیروهای حراستی تبدیل کرده و و در مواردی درب دانشگاه  را با ورقه های آهنی جوش دادند.

جنبش دانشجوئی امّا راه خود را در همگامی با جنبش انقلابی زن زندگی آزادی ادامه داده است. واکنش به حملات شیمیائی به مدارس دخترانه به شکل های ابتکاری پی گرفته شد. تجمعات اعتراضی و صدور بیانیه های گروهی، توسط دانشجویان و استادان دانشگاه ها علیه این شیوه جنایتکارانه رژیم برای انتقام گیری از دختران دانش آموز پی گرفته شد. همزمانی شدّت گرفتن حملات شیمیائی به خوابگاه های دانشجوئی و مدارس دخترانه با هشتم مارس، روز جهانی مبارزه زنان علیه آپارتاید جنسی، خصومت ذاتی جمهوری مردسالار اسلامی با زنان را به تصویر کشید. دانشجویان بازار پارچه نوشته ها و دیوارنویسی ها علیه آپارتاید جنسی حکومت را داغ کردند.

همزمان مطالبات صنفی هم ادامه داشته است. اعتراض به کیفیت پائین غذای دانشگاه ها و خوابگاه ها، اعتراض به، به تعطیلی کشاندن دانشگاه ها به بهانه کمبود بودجه، و اعتراض به مجازی کردن آموزش از جمله مواردی است که در این دوره شکل گرفت.

ترکیب روش های مختلف سرکوبگرانه و بکارگیری همزمان این روش ها برای درهم شکستن مقاومت جنبش دانشجویی از سوی رژیم دلیل روشنی دارد: جنبش دانشجویی در ماههای اخیر قلب تپنده خیزش انقلابی، پیشرو مبارزات انقلابی و حلقه پیوند میان مراکز آموزشی و سایر گروههای اجتماعی معترض و مطالبه گر بوده و همچنان از آگاهی، جسارت و ظرفیت های لازم برای سازماندهی مقاومت جمعی در دانشگاه و بیرون دانشگاه برخوردار است.

کانال تلگرامی اتحاد کارگران

اخبار و گزارشات دانشجوئی را در زیر بخوانید.

—————–

صدور بیانیه توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه سوره در خصوص برگزاری کارگاه‌های اجباری برای برخی دانشجویان

صدور بیانیه‌ توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی علیه حملات شیمیایی به دانش‌آموزان دختر

آیدا قربانی دانشجوی زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران در شورای بدوی به یک ترم منع موقت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شد. این حکم توسط دانشجو مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت اما درخواست وی بدون اطلاع از روند پرونده، رد شد و در نهایت بدون اطلاع قبلی و بدون ابلاغ هیچگونه حکمی در روندی غیر قانونی، این دانشجو را از خوابگاه اخراج کرده و انتخاب واحدش نیز لغو شد.

صدور بیانیه‌ توسط سیصد و بیست و شش نفر از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور درباره‌ی حملات شیمیایی زنجیره‌ای و سازماندهی شده به مدارش دخترانه‌ کشور 

سمانه اصغری دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی واحد کرج که از تاریخ نوزدهم مهر در بازداشت به‌سر می‌برد، در شعبه‌ی پانزده دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی صلواتی به هیجده سال و سه ماه حبس محکوم شد که از این حکم شش سال و سه ماه آن قابل اجرا است.

دیوارنویسی به مناسبت روز جهانی زن؛ توسط دانشجویان دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه بهشتی

در پی فراخوان تجمع دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس برای روز شانزدهم اسفند، گروهی از دانشجویان در محل تجمع حضور یافتند اما با ممانعت نیروهای حراست و لباس‌شخصی‌ها امکان تجمع فراهم نشد.

هانیه یوسف‌زاده دانشجوی روانشناسی دانشگاه مازندران را با حکم  کمیته‌ی انضباطی به دو ترم منع موقت از تحصیل بدون احتساب در سنوات محکوم کردند.

چسباندن کاغذ روی دیوارها در اعتراض به مسمومیت‌های در مدارس دخترانه؛ دانشگاه بهشتی

پخش پارچه نوشته در دانشگاه در اعتراضات به مسموم‌سازی مدارس دخترانه و خوابگاه‌های دانشجویی؛ دانشگاه نوشیروانی بابل

صدور بیانیه‌ توسط دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس در اعتراض به حملات شیمیایی به دانش‌آموزان: همانی که در خیابان به گلوله می‌بندد و در زندان تجاوز و شکنجه و اعدام می‌کند پشت این حمله‌های تروریستی به دانش‌آموزان است. راه مقابله با این تروریسمِ حکومتی مشابه قبل است: همبستگیِ جمعی و اعتراض در خیابان و دانشگاه و مدرسه. اگر امروز جلوی این حملات تروریستی نایستیم به ساحت‌ها و فضاهای دیگر جامعه نیز کشیده خواهد شد و هیچ‌کس و هیچ‌جا ایمن نخواهد بود و فردای ایران را از امروز نیز تیره‌تر خواهد کرد.

خواندن سرود زن و بالا بردن پلاکارد به مناسبت روز جهانی زن و در اعتراض با مسمومیت‌های سریالی؛ پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

اجرای پرفورمنس در اعتراض به حملات شیمیایی و مسمومیت‌های سریالی در مدارس دخترانه؛ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شانزدهم اسفند، تجمع دانشجویان در اعتراض به حملات شیمیایی و مسمومیت‌های سریالی در مدارس دخترانه؛ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صدور بیانیه توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در خصوص مسمومیت‌های سریالی درمدارس

شانزدهم اسفند، ماسک زدن به کتابهای کودک در اعتراض به مسمومیت‌های سریالی در مدارس؛ توسط دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

شانزدهم اسفند، تجمع دانشجویان دانشگاه علامه در اعتراض به حملات شیمیایی اخیر. حراست طی درگیری با دانشجویان معترض، تعدادی از آن‌ها را با خود برده است و این دانشجویان تاکنون نزد دوستانشان بازنگشته‌اند.

پانزدهم اسفند، خوابگاه دخترانه‌ی دانشگاه میبد یزد مورد حمله‌ی شیمیایی قرار گرفت و اینترنت خوابگاه حین این حمله قطع شد و به دانشجویان اجازه خروج از خوابگاه ندادند.

در اقدامی عجیب و نامتعارف برای سرکوب و پنهان کردن تحصن‌ها و اعتراضات دانشجویی داخل دانشگاه، درب دانشکده‌ی هنر کاربردی دانشگاه هنر تهران با ورق فلزی پوشیده شد.

پس از انتشار خبر مسمومیت دانشکده‌ی علوم پایه‌ی دانشگاه محقق اردبیلی و علیرغم انتشار این خبر توسط دانشجویان، دانشگاه این خبر را تکذیب کرد و پس از آن تعدادی از دانشجویان را به حراست احضار کرد.

پانزدهم اسفند، خوابگاه میلاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد حمله‌ی شیمیایی قرار گرفت. در حال حاضر دانشجویان از خوابگاه بیرون آمدند.

فائزه عبدی‌پور دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه مازندران در شورای کمیته‌ی انضباطی دانشگاه به دو ترم تعلیق از تحصیل با درج کتبی در پرونده و دادن تعهد محکوم شد. همچنین این دانشجو اجازه‌ی ورود به دانشگاه را ندارد.

پانزدهم اسفند، خوابگاه دخترانه‌ی شهدای دانشگاه تبریز مورد حمله‌ی شیمیایی قرار گرفت. طی این حمله هفت نفر از دانشجویان و دو نفر از کارکنان خوابگاه دچار مسمومیت شده و به بیمارستان منتقل شدند.

چسباندن پوستر در اعتراض به مسمویت‌های سریالی در مدارس دخترانه؛ دانشگاه شهید بهشتی

پانزدهم اسفند، پرفورمنس اعتراضی در محکومیت حملات شیمیایی و مسمومیت‌های سریالی مدارس دخترانه؛ مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه بهشتی

پانزدهم اسفند، دانشکده‌ی علوم پایه‌ی دانشگاه محقق اردبیلی مورد حمله‌ی شیمیایی قرار گرفت. گفته می‌شود نخست برق ساختمان قطع و تهویه خاموش شد و گاز در هوا منتشر شد.

چهاردهم اسفند، حوالی ساعت یک خوابگاه دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای الزهرای مشهد مورد حمله‌ی شیمایی قرار گرفت. آمبولانس در محل حاضر شد و تعدادی از دانشجویان به بیمارستان منتقل شدند.

استشمام بوی بد و مشکوک در خوابگاه دخترانه‌ی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

در پی اعتصاب غذای کمال صالح زاده دانشجوی سینما و علیرضا اجدادی  دانش‌آموخته‌ی دانشگاه هنر در اعتراض به سرکوب‌های صورت گرفته و احکام ناعادلانه‌ی صادر شده برای شماری از اساتید و دانشجویان، تعدادی از دانشجویان این دانشگاه با ایشان اعلام همبستگی کرده و خواستار لغو احکام صادره یا استعفای ریاست دانشگاه، محمدرضا حسنایی، شدند.

تفکیک جنسیتی در فضای مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه بهشتی

رها کردن سینی‌های غذا در سلف در اعتراض به کیفیت پایین غذا و احتمالِ شروع موج جدیدی از مسمومیت‌ها در دانشگاه‌ها؛ دانشکده‌ی زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، دانشکدگان کشاورزی و علوم طبیعی دانشگاه تهران و دانشگاه بهشتی

در هفته‌های گذشته بسیاری از دانشگاه‌ها، از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه چمران اهواز، و دانشگاه گیلان محل گشت‌زنی‌های متعدد نیروهای حراست بوده‌اند. این افراد به بهانه‌های مختلف دانشجویان را مورد بازخواست قرار می‌دهند و بنظر می‌رسد هدفی جز اعمال و نمایش قدرت ندارند.

سارینا محمودصالحی دانشجوی رشته انیمیشن دانشگاه فنی و حرفه‌ای دخترانه‌ی کرج پس از خبر مسمومیت خوابگاه این دانشگاه شامگاه یازدهم اسفند، توسط ماُمورین لباس شخصی ربوده شد.

صدور بیانیه توسط بیش از هشتاد تن از استادان  دانشگاه شهید چمران اهواز درباره مسمومیت های مشکوک چند مدرسه دخترانه کشور

یازدهم اسفند؛ دانشجویان خوابگاه دانشگاه هفده شهریور کرج پس از استشمام بوی عجیب مسموم شده‌اند.

دهم اسفند، دانشجویان دانشگاه تهران با گشت‌زنی در پردیس مرکزی این دانشگاه و تذکرات حجاب مواجه شدند. پس از مقاومت دانشجویان نسبت به این توهین‌ها، حراست با درگیری لفظی و تهدید سعی در سرکوب دانشجویان داشت.

مسمویت گسترده، این‌بار در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال. دهم اسفند، چند نفر پس از مصرف غذای سلف، دچار علائمی مانند تهوع  سرگیجه شده‌اند که تشخیص پزشک برای آنان مسمومیت شدید بوده‌ است.

در چندروز اخیر در جهت افزایش سرکوب‌، دانشجویان بسیاری از دانشگاه خواجه‌ نصیر طی تماس‌هایی از سوی وزارت اطلاعات به ساختمان وزارت در میدان فردوسی احضار شده‌اند.

بنابر اخبار واصله، دانشجویان احضار شده ابتدا رو به دیوار نشانده شده و بازجویی می‌شوند و سپس باید تعهد اجباری‌ای مبنی بر عدم شرکت در فعالیت و تجمع‌های دانشجویی بدهند.

پرونده‌ی حسن باقری‌نیا عضو هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری، که پیش‌تر از دانشگاه تعلیق شده و به شعبه‌ی ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شده بود، مختومه اعلام شد و برای ایشان قرار موقوفی تعقیب صادر شد.

محمد سیادت دانشجوی مهندسی برق دانشگاه گلستان که پیش‌تر، حدود شصت روز را در بازداشت سپری کرده بود، پس از آزادی به اتهام ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه به دو تر منع موقت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شد.

اعتراض دانشجویان خوابگاه چمران به مجازی شدن دانشگاه با تهدید و حمله مسئولین خوابگاه همراه شد. حراست و مسئولین خوابگاه با کشیدن موبایل از دست دانشجویان و کشیدن ماسک آن‌ها از روی صورتشان سعی در شناسایی افراد داشتند.

اعتراض ساکنین خوابگاه به مجازی شدن دانشگاه و تعطیلی خوابگاه پس از تعطیلات نوروز؛ در خوابگاه دخترانه فاطمیه دانشگاه تهران

علی اسداللهی شاعر، نویسنده و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نهم اسفند از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

کمال صالح‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد سینمای دانشگاه هنر تهران روز گذشته در صفحه‌ی شخصی خود اعلام کرده است که ده روز است در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد و این اعتصاب را تا زمان محقق نشدن مطالباتش ادامه خواهد داد.

ساختن صف طولانی از سینی‌های غذاتوسط دانشجویان در اعتراض به کیفیت  پایین غذا؛ در دانشگاه امیرکبیر

تجمع دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان در اعتراض به اتفاق شب گذشته و وضعیت بد خوابگاه‌ها و در خواست پیگیری فوری در این خصوص.

اعتراض ساکنین خوابگاه به مجازی شدن دانشگاه و تعطیلی خوابگاه پس از تعطیلات نوروز؛ خوابگاه چمران دانشگاه تهران

نامه‌ی دانشجویان گروه فلسفه علم و فلسفه‌ معاصر دانشگاه علوم تحقیقات خطاب به ریاست دانشکده‌ی حقوق، الهیات و علوم سیاسی در اعتراض به بازنشستگی پیش از موعد و بدون توضیحِ دکتر اکرمی، استاد تمام رشته‌ی فلسفه‌ی علم.

بیانیه‌ جمعی از دانشجویان روابط بین‌الملل دانشگاه تهران در اعتراض به تعلیق دکتر رئیسی‌نژاد

دانشگاه خوارزمی در پی صدور احکام سنگین انضباطی اعم از یک تا چند ترم تعلیق و منع موقت از تحصیل، در صدد تایید یا سنگین‌تر کردن احکام در شورای تجدید نظر و اجرای هر چه سریع‌تر این احکام برای دانشجویان، تخلیه‌ و گرفتن خوابگاه از دانشجویان خوابگاهی است. پیگیری احکام انضباطی و تخلیه‌ی خوابگاه، توسط معاونت دانشجویی، دکتر حسینی، به همراه مسئول امور دانشجویی، آقای ستاری، انجام می‌شود.

اعتراض دانشجویان به مجازی شدن آموزش و بسته بودن خوابگاه‌ها به مدت سه هفته پس از تعطیلات نوروز؛ در خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران و خوابگاه کوی پسران دانشگاه تهران

تجمع دانشجویان در اعتراض به مجازی شدن آموزش به مدت یک ماه از فروردین تا هفتم اردیبهشت ماه؛ در پردیس مرکزی دانشگاه تهران. دانشجویان می پرسند بودجه‌ی دانشگاه تهران در کجا خرج شده که دانشجویان به سبب کمبود بودجه محکوم به ترک دانشگاه که خانه‌ی دوم آنهاست میشوند؟

حراست دانشگاه شهرقدس تمامی دانشجویان که کیف به همراه داشتند را به اتاقک حراست برده و کیف‌های آنان را مورد بازرسی قرار داد.

در پی انتشار فراخوانی جهت اعتراض به تعلیق یازده تن از اساتید دانشگاه فردوسی، اعتراض به احکام سنگین تعلیق و محرومیت جمع کثیری از دانشجویان این دانشگاه؛ و بازگویی اعتراضی که آنان به جهت آن سرکوب شده‌اند، اتوبوس‌هایی در معابر ورود و خروج آماده‌ی سرکوب قرار داده شد.

معاونت فرهنگی دانشگاه سوره که در صدد به جریان انداختن پرونده‌های انضباطی دانشجویان و سرکوب حداکثری آنان است، لیستی از اسامی دانشجویان در اختیار واحد مشاوره قرار داده است و بر اساس این لیست با دانشجویان تماس گرفته می‌شود. این اقدام که اقدامی توهین‌آمیز و در جهت سرکوب و برچسب‌زنی به دانشجویان است، محکوم و توجیه‌ناپذیر است.

در پی اعتراض به بی‌کفایتی رییس دانشگاه و معاونت دانشجویی و فرهنگی بیش از سی تن از دانشجویان دانشگاه خیلج فارس بوشهر به اتهام توهین به ریاست دانشگاه و حضور فعال در تجمعات و از عاملین تعطیلی کلاس‌ها، حکم‌های یک و دو ترم تعلیق از تحصیل دریافت‌ کرده‌اند. تعدادی از این دانشجویان در ترم گذشته در کمیته‌ی انضباطی منع موقت از تحصیل شده‌اند که با ضمانت پروند‌ه‌ی ایشان بسته شده بود، در ترم جاری معاونت فرهنگی و دانشجویی، آقای دیندارلو، مجددا این پرونده‌ها را بدون توضیح و دلیل مشخصی به جریان انداخته است و حکم نهایی تعلیق ابلاغ شده است.

دانشگاه شیراز در یک اقدام توهین‌آمیز برای دانشجویانی که با حجاب اجباری مقابله می‌کردند، احضاریه‌ی مشاوره‌ی اجباری ارسال کرده‌است.

دانشگاه علامه با متهم کردن بی مورد تعدادی از دانشجویان دختر به سرپیچی از قوانین خوابگاه، آنها را مجبور به امضای برگه تعهد کرده و دانشجویان در صورت امتناع از پذیرش این اتهامات بی پایه و اساس تهدید به اخراج از خوابگاه، احضار و تماس با خانواده و عدم امکان دسترسی به سامانه جهت تمدید اتاق های خود شده اند.

حداقل بیست تن از دانشجویان دانشگاه مدنی آذربایجان با اتهاماتی چون اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای کلیه‌ی امور و برنامه‌های دانشگاه، عدم رعایت شئون دانشجویی، توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی از طریق شعارنویسی، پخش اعلامیه و فضای مجازی و…) و ایجاد و شرکت در بلوا و آشوب به کمیته انضباطی فراخوانده شدند.

پرونده‌ی علی اسداللهی را به شعبه‌ی پانزده دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع داده اند. علی‌ اسداللهی دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تهران و عضو کانون نویسندگان از تاریخ سی آبان در بازداشت به‌سر می‌برد.

اعتراض به کیفیت پایین غذا به طور هماهنگ؛ در دانشکده‌های عمران و نقشه برداری، برق و کامپیوتر، مکانیک، صنایع و مواد، علوم و هوافضا دانشگاه خواجه نصیر

حراست دانشگاه سوره اقدام به پخش کاغذهایی با محتوای قوانین پوششی در کوچه‌های اطراف این دانشگاه کرد. در این کاغذ‌ها که گویی از طرف معاونت فرهنگی و امور دانشجویی منتشر شده است، دانشجویانی که این قوانین را رعایت نکنند تهدید به احکام انضباطی شده‌اند.

دانشجویان پردیس سیدخندان دانشگاه خواجه نصیر در اعتراض به کیفیت پائین غذای سلف، سینی های غذا را در محوطه گذاشتند.

نصب فراوان دوربین‌های مدار بسته در محیط دانشگاه تربیت مدرس پدید‌ه‌ای است که این روزها بیش از هر چیزی در ذهن و دید دانشجویان این دانشگاه جلوه می‌کند. علاوه بر افزایش تعداد گارد امنیتی در ورودی‌های شمال و جنوب دانشگاه، ( سن بعضی از این افراد که اخیرا به محیط دانشگاه اضاف شدند، از ۲۵ سال بیشتر نیست!) قرار دادن یک پست نگهبانی در وسط حیاط دانشگاه (حدودا بین ساختمان مرکزی، کتابخانه و سلف دختران)، دو دستگاه کارت‌خوان که هر دانشجو برای ورود و خروج مجبور به قرار دادن کارت دانشجویی خود در برابر آن برای اهراز هویت و در صورت تشخیص دستگاه، مانع شدن از ورود دانشجویان به خاطر ممنوع الورود شدن است. اما کار به این تدابیر شدید امنیتی ختم نشده است؛ جلو ورودی سلف پسران نیز هر روز یک مامور حراستی از ساعت یازده تا دو و نیم ظهر در حال رصد و نگبهانی از وضعیت غذا خوری پسران‌ است.

ارژنگ مرتضوی دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی که بیست و ششم آذر توسط نیروهای امنیتی در مقابل دانشگاه بازداشت شده بود، دوم اسفند از زندان مرکزی کرج آزاد شد.

محمدحسین همت‌پور دانش‌آموخته‌ی هوش مصنوعی از دانشگاه امیرکبیر و فعال دانشجویی سابق را پانزدهم آبان در منزل شخصی بازداشت و نوزدهم آذر آزاد کرده بودند. وی از لغو دادگاهش (بیست و سوم بهمن) به دلیل باز کردن پرونده‌ای جدید با اتهاماتی سنگین‌تر از اتهامات پیشین در شعبه‌ی پنج بازپرسی دادسرای مقدس، خبر داد.

نود روز است که علی اسداللهی شاعر، نویسنده و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، را در بند نگهداشته اند. وی را در تاریخ سی ام آبان ماه در منزل خودش دستگیر کردند.

امیررضا علیپور دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در شورای تجدیدنظر انضباطی به یک ترم منع موقت از تحصیل به صورت تعلیقی محکوم شد.

محمد دارکش دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران توسط شورای بدوی کمیته انضباطی، به دو نیم‌سال محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات و پرداخت خسارت به مبلغ پنج میلیون تومان به دانشگاه محکوم شده است.

کانال اطلاع‌رسانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، از انتصاب دکتر مهدی احسانیان مفرد به سمت سرپرست دانشکده برق با حکم رئیس دانشگاه خبر داد. همواره شیوه‌ی انتخاب ریاست دانشکده به صورت رأی‌گیری میان اعضای هیئت علمی بوده و فرد انتخاب شده از جانب ایشان به ریاست دانشگاه معرفی می‌شد. اما اکنون چنین انتصاباتی بدون رأی‌گیری صورت می‌پذیرد که این بدعت حاصل دستورالعملی از دولت جدید می‌باشد.

سجاد جبرئیلی دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه بین‌المللی قزوین که در تاریخ سی ام شهریور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، سی ام بهمن آزاد شد.

حسن محمدپناه دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه ایوانکی گرمسار، ظهر سی ام بهمن آزاد شد.

نرگس خالقی‌فرد دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران در شورای بدوی کمیته‌ی انضباطی به دو نیمسال محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شد. لازم به ذکر است با درخواست تجدید نظر این دانشجو مخالفت شد.

طبق قوانین جدید دانشگاه تهران دانشجویان دختر که پیش‌تر هنگام ورود به دانشگاه مورد بازخواست برای حجاب قرار می‌گرفتند، روز سی ام بهمن هنگام خروج نیز با برخورد حراست و دریافت کارت دانشجویی مواجه شدند. در بیرون از دانشگاه تعدادی دانشجو و رهگذر به برخورد نامناسب حراست اعتراض کردند که مسئول حراست ابتدا معترضان را تهدید و سپس مورد اهانت قرار داد. هنگامی که دانشجویان و رهگذران مقابل این توهین ها ایستادگی کردند چندین مامور حراست به خارج دانشگاه آمدند و افراد را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

زهرا شاکر دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادنظری دانشگاه الزهرا توسط شورای بدوی انضباطی به دو نیمسال محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات و محرومیت از خوابگاه تا پایان تحصیل محکوم شد. این حکم در شورای تجدیدنظر عینا تایید شد.

شکایت اطلاعات سپاه از دکتر حسن باقری‌نیا عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

بنا بر اخبار واصله یک دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس در شهر محل زندگی خودکشی کرد.

مجید فتحی دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه محقق اردبیل، بعد از ساعت‌ها و فشار و تهدید در جلسات بازجویی توسط اسماعیل چمنی، رئیس دانشگاه، و علی ناصری منش، مدیر حراست، محکوم به منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات شده است.

حکم انضباطی غیابی برای یازده نفر از دانشجویان دانشگاه علامه

نامه‌ی سرگشاده‌ی صد و بیست تن از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشکده‌ی علوم نظری و مطالعات عالی دانشگاه هنر در اعتراض به احکام تعلیق اساتید؛ خطاب به ریاست دانشگاه.

بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه خوارزمی در اعتراض به شصت روز بازداشت و بلاتکلیفی ارژنگ مرتضوی دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ علوم کامپیوتر این دانشگاه.

احضار تلفنی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات امری معمول در روزهای اخیر شده است. پیش از این کمیته انضباطی و حراست دانشگاه نزدیک به بیش از صد پروندۀ انضباطی (طبق برخی شنیده‌ها بیش از دویست پرونده) با اتهامات واهی و بی‌اساس برای دانشجویان ساختند، آن‌ها را احضار کردند، کارت دانشجویی و دسترسی به سامانۀ گلستان برخی دانشجویان را مسدود کردند، در فرایندی غیرقانونی و بدون داشتن وکیل یا برگزاری جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات و دفاعیات دانشجویان را مجبور به امضای تعهدنامه‌ای مبنی‌ بر پذیرش ضمنی اتهامات و همچنین منع حضور در اعتراضات آتی کردند.

معصومه مومنی دانشجوی مقطع کارشناسی آهنگسازی دانشگاه هنر در شورای بدوی کمیته انضباطی به منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات محکوم شد. پس از برگزاری جلسه دفاعیه و تجدیدنظر بدون حضور دانشجو، حکم تجدید نظر در پایان نیمسال اول و در واقع پس از اجرای حکم به وی ابلاغ و قرار بر این شد تا حکم صادره از نیمسال دوم اجرا شود.

فاطمه محزون دانشجوی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بجنورد توسط شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت به اخراج و پنج سال محرومیت از تحصیل در کلیه‌ی دانشگاه‌های کشور محکوم شد. گفتنی است حکم اخراج این دانشجو در شورای تجدید نظر به هیجده ماه تعلیق تغییر پیدا کرد اما در شورای مرکز این حکم به اخراج و پنج سال محرومیت از تحصیل تبدیل شد.

دو تن از دانشجویان دانشکده‌ی زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران هر کدام به منع موقت از تحصیل به مدت یک نیم‌سال با احتساب در سنوات محکوم شدند.

تهمینه مهدیان دانشجوی مجسمه‌سازی دانشگاه هنر در شورای بدوی کمیته‌ی انضباطی به دو ترم منع موقت از تحصیل بدون احتساب در سنوات محکوم شد. پس از دفاعیه و تجدیدنظرخواهی، این حکم در شورای تجدید نظر به یک ترم منع موقت از تحصیل اجرایی و یک ترم منع موقت از تحصیل تعلیقی و مطالعه‌ی کتاب صعود چهل ساله و شرکت در آزمون، تغییر کرد که در صورت شرکت نکردن در آزمون، دو ترم منع موقت از تحصیل، اجرایی خواهد شد.

سها مرتضایی، فعال دانشجویی ستاره‌دار و دبیر سابق شورای صنفی کل دانشگاه تهران که صبح سی آبان با ضرب و شتم شدید بازداشت شد و از سوی ضابط، مورد آزار جنسی قرار گرفت، اکنون در زندان قرچک به سر می‌برد و درحال تحمل حبس است. مسئولان زندان‌ حاضر به ثبت علائم آزار جنسی و یا اعزام وی به پزشکی قانونی نشده‌اند. همچنین مسئولان زندان قرچک با وجود پارگی رباط مچ پا و وارد آمدن آسیب به دست و کِتف وی، تا کنون در اعزام او به بیمارستان و ارائه‌ی خدمات درمانی به وی کوتاهی کرده اند.

اشکان عمرجویی دانشجوی ادبیات کُردی دانشگاه کردستان که در تاریخ دوم بهمن توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود، آزاد شد.

تجمع اعتراضی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه چمران اهواز به کیفیت و کمیّت پایین غذا، تشکیل نشدن شورای صنفی، مشکل پارکینگ برای خوابگاه‌ها و مشکلات تاسیساتی؛ خوابگاه پسرانه‌ی علم‌الهدی دانشگاه چمران اهواز.

باران امیدیان دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد تهران مرکز، زمانی که برای انجام کار‌های پایان‌نامه به سایت مراجعه کرد متوجه اخراج خود از دانشگاه شد. این دانشجو پیش‌تر به دلیل حمایت از دیگر دانشجویان در مقابل رفتار بد و نامحترمانه‌ی نیروهای حراست، به ساختمان حراست احضار و تعهد کتبی داده بود اما با این وجود باز هم اخراج شد. زمانی که علت اخراج را پیگیر شد به وی گفته شد که باید اظهارنامه‌ی ندامت بنویسد تا شاید بخشیده شود. این دانشجو از نوشتن این اظهارنامه امتناع کرده است.

پخش اطلاعات و اخبار به شکل روزنامه توسط دانشجویانِ دانشکده‌ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

نیلوفر میرزایی دانشجوی گرافیک دانشگاه الزهرا که دهم آبان مقابل درب خوابگاه توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، بیست و سوم بهمن آزاد شد.

صدور بیانیه‌ی حمایتی  چهار صد و نود وشش دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری در حمایت از حسن باقری‌نیا، عضو تعلیقی هیات علمی این دانشگاه.

یاشار دارالشفا دانش‌آموخته‌ی سلامت و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که بیست و سوم مرداد جهت تحمل پانزده ماه حبس به زندان رفته بود، بیست و دوم بهمن، از زندان رجایی شهر آزاد شد.

عادل گرجی دانش‌‌آموخته‌ی نمایش دانشکده هنر و معماری تهران مرکز که در بهار ۱۴۰۱ برای تحمل حبس به زندان رفته بود، بیست و دوم بهمن، از زندان رجایی شهر آزاد شد.

کبری هوتی دانش‌آموخته‌ی دانشگاه صنعت و معدن خاش که در تاریخ نوزدهم بهمن با یورش نیر‌وهای امنیتی در محل سکونتش در ایرانشهر بازداشت شده بود، بیست و هفتم بهمن ماه آزاد شد.

خشایار سفیدی دانشجوی موسیقی دانشگاه هنر در شورای بدوی کمیته‌ی انضباطی به یک ترم منع موقت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شد.

فهیمه سلطانی دانشجوی حقوق دانشگاه اصفهان ورودی ۱۴۰۰ که در تاریخ بیست و دوم آبان در چهارباغ عباسی اصفهان توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شده بود،  بیست و یکم بهمن آزاد شد.

احمد رئیسی، دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان که در تاریخ بیست و یکم دی بازداشت شده‌ بود، در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش و بازداشت غیرقانونی‌، از بیست و دوم بهمن تا روز آزادی دست به اعتصاب غذای خشک زده است.

حسن باقری‌نیا عضو هیات علمی دانشکده‌ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری که پیش‌تر تعلیق‌ شده بودند همچنان تعلیق هستند.

احکام انضباطی قطعی تا این لحظه برای تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس صادر شده است. داوود حسنی امجد دانشجوی پرستاری دو ترم تعلیقی اجرایی و دو ترم تعلیق مشروط، حدیث جهانگیری دانشجوی رشته بهداشت دو ترم تعلیق اجرایی و انتقال به دانشگاه شهرکرد، عارف بیاتی دانشجوی رشته فوریت پزشکی دو ترم تعلیق اجرایی و انتقال از دانشگاه بندرعباس به گراش فارس، فرزاد برگ ریزان دانشجوی پزشکی دو ترم تعلیق اجرایی، احمد افسرده حال دانشجوی پرستاری یک ترم تعلیق اجرایی و یک ترم تعلیق مشروط، امید شاهدپور دانشجوی پرستاری یک ترم تعلیق اجرایی و یک ترم تعلیق مشروط، و مهدی رئیسی دانشجوی هوشبری یک ترم تعلیق اجرایی و یک ترم تعلیق مشروط شدند. هم چنین تعداد زیاد دیگری از دانشجویان این دانشگاه به مدت یک ترم تعلیق اجرایی یا مشروط شدند و یا توبیخ و تذکر کتبی گرفتند که به دلایل شخصی راضی به انتشار اسم‌شان نشدند.

هادی امیرمحسنی دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق که در تاریخ سوم مهر در خیابان شانزده آذر بازداشت شده بود، نوزدهم بهمن آزاد شد.

محمد غلام‌زاده (آبتین بهرنگ) دانشجوی مقطع دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تهران که در تاریخ سوم مهر بازداشت شده بود، نوزدهم بهمن، از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

محمد شریفی مقدم دانش‌آموخته‌ی متالوژی دانشگاه صنعتی شریف، فعال صنفی، فعال حقوق دراویش و فعال حقوق کودکان که دوبار در سال نود و شش بازداشت و به دوازده سال حبس تعزیری محکوم شده بود، شامگاه بیستم بهمن پس از پنج سال از بند آزاد شد.

پوریا نحوی دانشجوی دانشگاه فنی شمسی‌پور تهران که در تاریخ شانزدهم مهرماه بازداشت شده بود، نوزدهم بهمن از زندان فشافویه آزاد شد.

مانی لطفی دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد قائمشهر، که در روز بیست و چهارم مهر توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، بیستم بهمن آزاد شد.

میلاد عبدی دانشجوی مددکاری دانشگاه علامه طباطبایی که در روز پانزدهم آبان توسط نیروهای لباس‌شخصی بازداشت شد بود، بیستم بهمن آزاد شد.

امیررضا حسینی دانشجوی روانشناسی دانشگاه آزاد شهر قدس ورودی ۹۸ که در روز هفتم آبان بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، بیستم بهمن آزاد شد.

‌آرمیتا پاویر دانشجوی زیست سلولی مولکولی دانشگاه مدنی آذربایجان در دادگاهی که نوزدهم بهمن در تبریز برایشان برگزار شد با عفو و نوشتن اظهارنامه‌ی ندامت مخالفت کرد. این دانشجو نهم آبان مقابل درب دانشگاه توسط نیروی انتظامی بازداشت شده بود و از هفدهم آذر به قید وثیقه موقتا از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.

رضا عسکری سروش دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی‌ سینا همدان که در روز هیجدهم مهر در منزل شخصی بازداشت شده بود، بیستم بهمن آزاد شد. ایشان را پیش‌تر طی دادگاهی مجازی به قضاوت قاضی برجسته به چهارسال حبس تعزیری محکوم کرده بودند.

در تاریخ شانزده بهمن، احکام اخراج مژده سعادتی دانشجوی رشته بازیگری، سارا جهان‌تیغ دانشجوی رشته فیزیک و شهاب کمالی دانشجوی مهندسی عمرانِ دانشگاه زابل را صادر و ابلاغ کردند. همچنین سیاوش فتاحی دانشجوی مهندسی کشاورزی را به دو ترم محرومیت از تحصیل به همراه محرومیت از امکانات رفاهی محکوم کردند. دانشجویان این دانشگاه پس تلاش برای صرف یک روز ناهار به صورت مختلط در سلف، به صورت فله‌ای و به بهانه‌‌های متفاوت به کمیته‌ی انضباطی احضار شدند و چنین احکامی دریافت کرده‌اند. حکم نهایی اخراج برای دست کم شانزده دانشجوی این دانشگاه صادر شده است که از هویت مابقی دانشجویان اطلاعی در دست نیست.

مرتضی مردیها عضو هیات علمی دانشکده‌ی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تا زمان مشخص شدن وضعیت، از تدریس در دانشکده محروم شد.

ملیکا آقازاده دانش‌آموخته‌ی علوم اداری دانشگاه شریعتی که در اواخر مهر در باز‌داشت و به زندان قرچک منتقل شده بود، هیجدهم بهمن آزاد شد. وی را پیشتر در شعبه پانزده دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به نج سال حبس تعزیری محکوم کرده بودند.

مهتاب انصاریان دانشجوی دانشگاه سوره که در تاریخ بیست و چهارم آبان در شهرک اندیشه شهریار بازداشت شده بود، نوزدهم بهمن آزاد شد.

یکی از دانشجویان دختر رشته مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر که به دلیل شرایط کرونایی با وجود اتمام واحد‌های درسی، فراغتش صورت نپذیرفته بود؛  پس از مراجعه‌ به واحد آموزشی دانشکده برق، کارشناس مسئول به اطلاع ایشان می‌رساند که توسط دانشگاه انصراف از تحصیل برای‌شان درج شده است. این دانشجو پس از بازگشت خود را از طبقه چهار ساختمان ابوریحان به پایین پرت کرده و تا طبقه اول سقوط می‌کند؛ با وجود آسیب تروما شدید در ناحیه سر، گردن و بدن، تا این لحظه حال عمومی ایشان مساعد اعلام شده است. با اعلام این خبر و با دستور هیات رئیسه، گشت امنیتی به سرپرستی حافظ شهبازی، رئیس کل حراست دانشگاه امیرکبیر، تمام دسترسی به طبقه اول ساختمان ابوریحان را مسدود کرده و به هیچکس اجازه حضور در صحنه داده نمی‌شود تا حادثه در سکوت خبری باقی بماند.

زهرا خشک‌جان استادیار جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه باهنر کرمان، عضو بنیاد ملی نخبگان و برنده جایزه فارابی، به دستور اطلاعات سپاه از دانشگاه تعلیق شده و تمامی دروس این استاد به دیگر اساتید واگذار شده است.

امیر مازیار عضو هیات علمی دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، در صفحه‌ی مجازی خود از تعلیق در نیمسال دوم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ خبر داد. وی در صفحه مجازی خود از تعلیق کوروش گلناری، عضو هیات علمی و مدیر گروه مجسمه‌سازی و فشار بر دیگر اساتید این دانشگاه خبر داد.

محمد عرب دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه نوشیروانی بابل و دبیر انجمن فرهنگ و تمدن را به اتهام تشکیل گروه به شش سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هشت ماه حبس، دو سال ممنوع‌الخروجی و دوسال منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم کردند.

محمدمسعود اسکندری دانشجوی مقطع دکترای بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه شهرکرد را به اتهامات اهانت به مقدسات اسلام، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، به هیجده ماه حبس تعزیری، جریمه‌ نقدی و دو سال حبس تعلیقی محکوم کردند.

چند گروه مرد و زن چادری وارد دانشگاه بهشتی شده و برای دانشجویان دختر ایجاد مزاحمت کرده و آنان‌ را برای رعایت حجاب اجباری تحت فشار قرار دادند.

شقایق علیزاده دانشجوی دانشگاه هنر تبریز که در پانزدهم دی بازداشت شده بود، هیجدهم بهمن آزاد شد.

ژاسمین حاج‌میرزامحمدی دانش‌آموخته‌ی صنایع دستی دانشگاه سوره که در روز دوازدهم آبان در بهشت سکینه کرج توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود، هفدهم بهمن آزاد شد.

رادبه کشاورز دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی که از بیست و ششم مهر در بازداشت به‌سر می‌بُرد، هیجدهم بهمن، آزاد شد. وی را پیشتر در دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم کرده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یک ‌سال کاهش یافت.

هستی امیری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی که در تاریخ نهم مرداد بازداشت و برای اجرای حکم یک‌سال حبس به  زندان اوین منتقل شده بود، هیجدهم بهمن آزاد شد.

علی نانوایی دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی که در تاریخ بیست و هشتم دی بازداشت شده بود، به قید وثیقه‌ی ششصد میلیون تومانی آزاد شد.

وب‌نوشت روی WordPress.com.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: