سه نکته در رابطه با موج سرکوب، دستگیریها و احکام دانشجویان

اتحاد کارگران انقلابی ایران: اول-  تعداد قابل توجهی از دانشجویان بازداشتی را دانشجویان علوم انسانی تشکیل می دهند. تعداد آنها در مقایسه با دانشجویان دستگیر شده سایر رشته ها بیش تر است. این نشان می دهد که دستگاه های سرکوبِ سخت و نرم رژیم حساسیت ویژه ای نسبت به این دانشجویان و رشته تحصیلی آن ها، یعنی علوم انسانی دارند.

دلیل دشمنی ی ویژه دستگاههای سرکوب، قضایی و ایدیولوژیکِ رژیم  با این دانشجویان و علوم انسانی کاملا قابل درک است. چرا که اساس علوم انسانی، همان طور که از نام آن پیداست، بر مطالعه حقوق طبیعی انسان، و از آن جا بر گسترش آزادی های فردی و اجتماعی استوار است. در حالی که بنیان درک ماورای طبیعی و الهی از انسان، که پایه فکری رژیم و دستگاههای قضایی و سرکوب آن را تشکیل می دهد،  بر انکار حقوق طبیعی و زمینی انسان به طور کلی قرار دارد.

دوم – نکته بعدی احکام مضحکی است که دستگاههای قضایی و سرکوب رژیم برای این دانشجویان، از تبعید و ممنوعیت عضویت در احزاب و ممنوعیت حضور در فضای مجازی، صادر می کنند. این یعنی ممنوعیت از عضویت در چیزی که اساسا در رژیم اسلامی موجودیّت ندارد و حق داشتن آن از همان آغازِ اشغال ایران توسط این رژیم، برای انسان ایرانی، با شعار حزب فقط حزب الله انکار شده است.

سوم: صدور حکم ممنوعیت از استفاده از فضای مجازی برای دانشجویان هم بنوبه خود موضوعیتی ندارد. عملا صدور حکم محرومیت از حضور در فضای مجازی، اساسا از حوزه   اختیار و استیلای رژیم، و دستگاههای قضایی و سرکوب و قوانین ضد انسانی آن خارج است. فضای مجازی و استقلال این رسانه از حکومت، امکان آزادی بیان و ارتباطات انسانی، و خروج از انزوا و تبعید را امروزه روز در هر گوشه جهان، از جمله در کشورمان و بین طبقات مختلف اجتماعی، و به طبع آن دانشجویان متحقق و مادیّت بخشیده است. این فضا به شکل طبیعی از حوزه اختیار الهی خارج است.


کانال تلگرامی اتحاد کارگران

وب‌نوشت روی WordPress.com.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: