جنبش دانشجوئی از جنبش انقلابی مردم ایران جداشدنی نیست!

اتحاد کارگران انقلابی ایران: سه شنبه بیست و دوم آذر، دهها دانشگاه در سراسر کشور، با شیوه های ابتکاری، قتل دولتی محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را محکوم کردند. آویختن طناب های دار به شکل سمبلیک در محوطه دانشگاهها، دیوارنویسی، گلباران کردن تصاویر این دو قربانیِ شقاوت و جنایت سازمان داده شده حکومتی، تجمع و تحصن شکل هائی از این اعتراضات بود. با قتل دولتی محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد خواستند پیام بدهند، اگر سکوت نکنید، می کشیم. نتیجه خلاف انتظار دیکتاتور از آب درآمده است.

علیرغم اینکه رژیم همه شیوه های خشن، مرسوم، و بکارگرفته شده از سوی دیکتاتورهای تاریخ را بکار بسته تا صدای دانشجو، صدای علم و حق طلبی، صدای روشنگری، اتحاد و برابری طلبی را در گلو خفه کند، شاهد هستیم که جنبش دانشجوئی در سطح سراسری و در تمامی دانشگاه ها توده ای تر شده، و همگام با مردم خیابان، نه به قتل دولتی، و قیام علیه اعدام را در دستور کار خود داشته است.

دومین مشخصه چند روزِ گذشتهِ جنبش دانشجوئی، خواست آزادی دانشجویان زندانی به شکل خاص، و زندانیان سیاسی به طور عام، به عنوان مطالبه عمومی جنبش انقلابی مردم کشورمان است.

حمایت از اساتید همراه با انقلاب، که از سوی رژیم از کار معلق شده اند، هم از سوی دانشجویان و هم دیگر اساتید در در این اعتراضات پی گرفته شد، و دانشجویان قاطعانه خواهان بازگشت مجدد این اساتید به کار شدند.

همراه با دانشجویان صدها استاد آئین نامه جدید انضباطی را، که در راستای سیاست سرکوب تصویب و اجرائی شده است، مورد اعتراض قرار دادند و خواهان تجدید نظر در آن شدند.

نزدیک شدن خانواده دانشجویان زندانی به همدیگر منجر به آن شد که خانواده دانشجویان زندانی پنج دانشگاه بزرگ تهران مشترکا طی اطلاعیه ای اعلام کنند که تا آزادی فرزندانشان ساکت نخواهند شد و از مردم خواستند که در این مسیر آنها را یاری کنند. قبل از این در بعد سراسری شاهد آن بودیم که خانواده های بازداشتی های جنبش انقلابی مردم کشورمان با تجمع مقابل زندانها، و بویژه زندان اوین، خواست آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کرده بودند.

—————————————————

شعار نویسی و چسباندن کاغذ در اعتراض به قتل های دولتی (اعدام‌های) ظالمانه؛ دانشگاه نوشیروانی بابل

نامه ۲۹۳ نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد خطاب به وزیر بهداشت درخصوص تجدید نظر در آیین‌نامه جدید کمیته انضباطی

آویختن طناب دار و چسباندن تراکت در اعتراض به احکام قتل های دولتی (اعدام)؛ دانشکده‌ حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

شعار نویسی و اجرای شابلون زن، زندگی، آزادی؛ دانشکده‌ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

سه‌شنبه بیست و دوم آذر ۱۴۰۱ دانشجویان علوم‌پزشکی تبریز در اعتراض به احکام ناعادلانه قتل های دولتی (اعدام) معترضین و همچنین حکم اعدام حمید قره حسنلو و حکم همسرش فرزانه قره حسنلو، تجمع و راهپیمایی سکوت کردند.

آویزان کردن طناب های دار از در و دیوار در اعتراض به احکام قتل های دولتی (اعدام)؛ توسط  دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه سوره در اعتراض به احکام قتل های دولتی (اعدام)، علی‌رغم جو امنیتی و ضبط کارت و گوشی تعدادی از دانشجویان. از جمله شعارها: محسن ما رو بردن، جنازه‌شو آوردن – برادر شهیدم، خونت رو پس می‌گیرم – ما همه با هم هستیم، شما باید بترسید.

دیوار نویسی اعتراضی؛ دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهیدباهنر تهران

دیوار نویسی در محکومیت قتل دولتی (اعدام) معترضین؛ پردیس فنی مهندسی دانشگاه بهشتی «عباسپور».

دانشجویان خوابگاه دخترانه دانشگاه دامغان در اعتراض به سرکوب و قتل دولتی (اعدام). دانشجویان دیوارها و پله های خوابگاه را با رنگ به شکل خون و دستهای خونین تزئین کردند.

شعارنویسی در محکومیت قتل دولتی (اعدام)؛ دانشگاه فردوسی مشهد

حرکت اعتراضی دانشجویان بر روی برد بسیج دانشجویی در اعتراض به احکام قتل های دولتی و سرکوب فراگیر؛ در دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران. بُرد بسیج را انباشته از عکس جان باخته گان و شعارهای انقلابی کردند.

دیوارنویسی دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه بهشتی در اعتراض به قتل های دولتی (احکام اعدام) و تعلیق محمد راغب، استاد این دانشکده.

شعار نویسی و نصب پوسترهای اعتراضی دانشجویان دانشکده‌ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران در واکنش به دستگیری و بی‌خبری از محمد شباهتی، فعال دانشجویی دانشکده علوم‌اجتماعی، که در روز شانزده آذر با همکاری علنی رئیس دانشگاه (مقیمی)، و معاون دانشجویی دانشگاه (وجهی) و حراست از داخل دانشگاه تهران به نیروهای امنیتی تحویل داده شد.

متین فرامرزپور، دانشجوی ارشد فلسفه‌ی غرب دانشگاه فردوسی مشهد، حکم قطعی تعلیق دو ترم از تحصیل، با احتساب سنوات گرفت.

آویختن طناب‌های دار و شعارنویسی دانشجویان دانشگاه الزهرا در اعتراض به قتل دولتی (اعدام) محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد.

شعارنویسی دانشجویان دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه بین‌الملل قزوین در اعتراض به احکام اعدام

سیددانیال صدر دانشجوی مهندسی صنایع ورودی ۹۷ دانشگاه خواجه نصیر، روز پنجشنبه هفدهم آذر روبروی خوابگاه دانش توسط نیروهای امنیتی ربوده شد.

تحصن و هم‌خوانی «سرود زندگی» در یکی از دانشکده‌های دانشگاه بهشتی برای توحید شافی، پارسا شجاعی و علیه قتل دولتی، اعدام‌

همخوانی دایه دایه و از خون جوانان وطن لاله دمیده توسط دانشجویان دانشکده موسیقی هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

شعارنویسی برای مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری؛ دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی واحد تهران.

اعتراض نمادین دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل به قتل های دولتی، اعدام های فله ای. دانشجویان به شکل سمبلیک طناب دار روی دیوار آویزان کردند.

دانشجویان دانشگاه شریف در اعتراض به قتل های دولتی، اعدام؛ در ضلع جنوبی ساختمان ابن سینا عکس های محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را گلباران کردند.

دوشنبه بیست و یکم آذر – چسباندن عکس محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد توسط دانشجویان در سراسر کلاس‌ها و راه‌روها؛ دانشگاه نوشیروانی بابل.

دوشنبه بیست و یکم آذر – بیانیه‌ی جمعی از دانشجویان دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران علیه اقدامات بسیج این دانشکده که اقدام به تهدید و افشا پیام‌های خصوصی دانشجویان کرده بود بر روی برد بسیج نصب شد.

دوشنبه بیست و یکم آذر – تحصن دانشجویان دانشکده ریاضی دانشگاه بهشتی، در اعتراض به عدم پیگیری  پرونده دانشجویان بازداشتی پارسا شجاعی، توحید شافی و محمد امامی. پس از تهدیدهای رئیس دانشکده جهت پایان تحصن، نیروهای حراست به تحصن سکوت دانشجویان یورش برده و همراه با فحاشی و پاره کردن برگه‌ها و پلاکاردهای دانشجویان متحصن، تغییر رویه‌ای در سرکوب دانشجویان ندادند.

«امید اعدام نمی شود» دست نویس دانشجویان دانشکده‌ی شهرسازی دانشگاه تهران است که روی طناب های سمبلیکِ دار در اعتراض به قتل دولتی، اعدام، در محوطه دانشکده آویزان کردند.

یکشنبه بیستم آذر – اعتراض به احکام اعدام و اعتراض به سرکوب مردم و دستگیری دانشجویان طی سه ماه اخیر در دانشکده توحیدخانه دانشگاه هنر اصفهان، که با هم‌خوانی سرود و سر دادن شعارهایی همچون کرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری – و دانشجو بیدار است، حامی کردستان است، همراه بود.

یکشنبه بیستم آذر –  تحصن دانشجویان دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی همراه با در دست داشتن کاغذهای سفید به نشانه اعتراض، براساس ایده‌ی مبارزاتی مردم چین.

دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه بهشتی با نصب نقاشی و پارچه نویس روی دیوارها دانشکده اعتراض خود به قتل های دولتی، اعدام، را به نمایش گذاشتند.

نامه دویست و سی نفر از اساتید دانشگاه و پژوهشگران در دفاع از جایگاه آکادمیک دکتر حسین مصباحیان، استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران. ……. امضا کنندگان این مکتوب، همگی از استادان، پژوهندگان و علاقه‌مندان به اندیشه انتقادی در علوم انسانی اند و و مطالبه صریح و اکید آنان این است که اسباب بازگشت محترمانه و فوری دکتر حسین مصباحیان به گروه فلسفه دانشگاه تهران فراهم آید.

بیانیه‌ی خانواده دانشجویان بازداشتی دانشگاه های تهران، پلی تکنیک، علم و صنعت، علامه طباطبائی و شریف در اعتراض به روند ناتمام سرکوبگرانه: تا آزادی فرزندانمان دست از تلاش بر نمی‌داریم. ….. ما خانواده دانشجویان بازداشتی (این دانشگاه ها) نسبت به این مهم که قطعا خسرانی فجیع برای ایران است اعتراض داریم و از هرکس که توانایی یاری دارد درخواست می‌کنیم کمک کند تا از ادامه این روند جلوگیری شود و این احکام سنگین زندان، شکسته شود. ما خانواده دانشجویان بازداشتی تا لحظه آزادی تمام فرزندانمان از زندان، از هیچ تلاشی دست نخواهیم کشید.

اعتصاب کامل دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیر در اعتراض به بازداشت گسترده‌ی دانشجویان این دانشگاه (بیستم آذر).

تجمع روز یکشنبه دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل، در حمایت از دانشجویان تعلیقی و در اعتراض به احکام اعدام و سرکوب فراگیر با شعارهای با تعلیق و کمیته، این صدا قطع نمیشه – درد ما درد نونه، حجاب شده بهونه – سلام به سر به داران، نوید محسن و یاران – آزادی حق ماست، قدرت ما جمع ماست – زاهدان کردستان، چشم و چراغ ایران – با خون ما نوشتین، مهسا رو ما نکشتیم – حراست دانشگاه، شعبه‌ی اطلاعات.

دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی در اعتراض به قتل های دولتی تحت نام اعدام پارچه نویس دست نویس با مضمون زن زندگی آزادی و نه به اعدام در محوطه دانشکده آویزان کردند.

تجمع دانشجویان دانشگاه علامه در پردیس مرکزی این دانشگاه در اعتراض به احکام اعدام و مرگ مشکوک دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، با شعارهای محسن ما رو بردن جنازشو آوردن – این اخرین پیامه اعدام کنی، قیامه – دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد

دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه روز یکشنبهدر اعتراض به ممنوع‌الورودی دانشجویان تعلیقی تجمع اعتراضی برگزار کردند. پس از سردادن  شعار «بی شرف بی شرف» ماشین نیروهای امنیتی برای تهدید دانشجویان جلوی درب دانشگاه آمد.

دانشجویان دانشگاه دامغان در اعتراض به قتل های دولتی تحت نام اعدام روی درختان محوطه دانشگاه طناب دار آویزان کردند.

محمدحسین همت‌پور، دانش‌آموخته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر که از پانزدهم آبان و با یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شده بود؛ روز شنبه از زندان آزاد شد.

آتش سوزی و انفجار در آزمایشگاه دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، یک کشته که دانشجوی خوابگاهی و اهل همدان است و دو مجروح بر جای گذاشت.

حسین مرادی دانشجوی دکترای شیمی تحلیلی دانشگاه صنعتی اصفهان شنبه گذشته در پی انفجار و آتش‌سوزی در آزمایشگاه تحقیقات معدنی دانشکده شیمی این دانشگاه بدلیل عدم تجهیز آزمایشگاه به سیستم اطفای حریق و ایمن‌سازی‌های استاندارد، جان خود را از دست داد.

دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در اعتراض به حادثه‌ی اتش‌سوزی شب گذشته دانشکده شیمی این دانشگاه که موجب کشته شدن حسین مرادی، دانشجوی دکترای شیمی تحلیلی شد، دست به برگزاری تجمع زدند و جهت ادای احترام به دانشجوی مرحوم روی پله‌های ورودی دانشکده گل قرار دادند.

رضا عسکری سروش دانش آموخته مهندسی صنایع بوعلی سینا همدان، هیجدهم مهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و ابتدا به بند ۲۰۹ اوین برده شد و پس از آن به زندان فشافویه انتقال یافت. دادگاه وی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، بیستم آذرماه در شعبه یک دادگاه انقلاب شهریار برگزار شد.

حسنا حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه، روز جمعه هیجدهم آذر در طاق‌بستان توسط نیروهای امنیتی ربوده شده است.

حسین برزو دانشجوی کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی ورودی ۹۸ که در اول آذر مقابل درب دانشکده توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شده بود، امروز به قید وثیقه پانصد میلیونی آزاد شد.

محمدعلی رضایی دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد تهران شمال و عکاس آزاد، در تاریخ سه‌شنبه پانزدهم آذر توسط نیروهای امنیتی ربوده شده و به بند دو الف اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شده است.

مهدی یعقوب‌خانی غیاثوند، دانشجوی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور قزوین، شانزدهم آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پس از بازداشت، نیروهای لباس‌شخصی به خانه وی هجوم برده و با برهم زدن منزل، مدارک و وسایل شخصی او را ضبط کردند.

الهه اجباری فارغ‌التحصیل دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، اهل سیستان و بلوچستان و ساکن تهران، پس از سه روز ربوده‌شدن (چهاردهم اسفند) به دست افراد ناشناس و انتقال به مکانی نامعلوم و بازجویی از وی، در یکی از خیابان‌های شهر تهران رها شد. در خلال این ربایش به این فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران صدمات جسمی و روحی وارد شده‌است و موی سر او کوتاه شده است.

زهرا مهرابی دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ مشاوره و راهنماییِ دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران که از چهارم آبان، مصادف با چهلم مهسا امینی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، پس از تحمل چهل و پنج روز حبس به قید وثیقه یک میلیارد و هشتصد تومانی از زندان زنان قرچک آزاد شد.

امیرحسین گرشاسبی، دانشجوی صنایع دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، که در شانزدهم آذر مقابل دانشکده برق بازداشت شده بود، روز یکشنبه به قید تعهد آزاد شد.

امیررضا دهکردی دانشجوی مهندسی مواد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، که هفتم  آبان در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز یکشنبه به قید وثیقه آزاد شد.

فاطمه ناصر رنجبر، ورودی ۹۶ مهندسی مواد که پنجشنبه نوزدهم آبان توسط مأمورین امنیتی بازداشت شده بود، شب بیست آذر بدون قید وثیقه و با اخذ تعهد آزاد گردید.

بیتا ویسی، دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشکده فنی دخترانه سنندج، در جریان اعتراضات دانشجویان این مرکز آموزش عالی شنبه نوزدهم آذرماه، توسط نیروهای امنیتی ربوده شد.

محمد مصطفایی دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه شریف ورودی ۹۹، پانزدهم آبان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. این دانشجو با وجود گذشت سی و شش روز از زمان بازداشت، همچنان در بند است و خبری از آزادی وی نیست.

جلال پیردایه دانشجوی ورودی ۹۹ کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی دانشگاه شریف، دوشنبه سی ام آبان درحالی که برای پس گرفتن وسائل خود به زندان اوین مراجعه کرده بود مجددا بازداشت شد، و با وجود آنکه یک هفته پس از بازداشت به وی قول آزادی داده‌ شد همچنان در زندان است.

منصور احمدی فولادی (شروین)، دانش‌آموخته‌ی مدارس سمپاد و کارشناس‌ارشد هوافضا از دانشگاه علوم‌تحقیقات و معلم المپیاد کامپیوتر، روز شانزده آذر در خیابان ظفر تهران بازداشت شده و به زندان تهران بزرگ منتقل شده است. وی در این مدت یک‌بار با خانواده تماس داشته و خانواده مطلع شده‌اند در بیست و چهار ساعت اول مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

سعید منبری دانشجوی ترم هفت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوشنبه بیست و یکم آذر پس از خروج از خوابگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

محمد امامی دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی ورودی ۹۸ و عضو سابق شورای انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه بهشتی، دوشنبه بیست و یکم آذر به قید وثیقه آزاد شد.

عرفان زارعی دانشجوی برق ورودی ۹۷ دانشگاه خواجه‌نصیر در تاریخ شانزده آذر، مقابل درب دانشکده برق و کامپیوتر توسط نیروهای لباس‌شخصی‌ و دو سمند سفید ربوده‌ و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.

آرین حیدری دانشجوی مهندسی صنایع ورودی ۹۸ دانشگاه خواجه‌نصیر، در تاریخ شانزده آذر مقابل درب دانشکده برق و کامپیوتر توسط نیروهای لباس‌شخصی‌ و دو سمند سفید ربوده‌ شده است.

امیرعلی نجار دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ مهندسی نفت پلی تکنیک که در پنجاه و چهارمین روز از حضورش در دانشگاه امیرکبیر (۲۴ آبان) مورد بازداشت قرار گرفته است، همچنان در سکوت خبری اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.

محمدصدیق امیری، استاد و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد سنندج که روز شانزده آذر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، دوشنبه بیست و یکم آذر آزاد شد.

عادل جلال‌احمدی دانشجوی مهندسی کامپیوتر ورودی ۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد که در تاریخ دوازده مهر بازداشت شده بود، دوشنبه، بیست و یکم آذر به قید وثیقه آزاد شد.

نگین آرامش دانشجوی دانشگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی که در تاریخ دوم مهر بازداشت شده‌ بود، دوشنبه، بیست و یکم آذر به قید وثیقه‌ی پانصد میلیونی آزاد شد.

ایلیا تابعی دانشجوی مهندسی مواد ورودی ۹۷ دانشگاه علم و صنعت که در تاریخ ششم آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، دوشنبه، بیست و یکم آذر به قید وثیقه آزاد شد.

محمدصادق صادقی، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه تهران که از روز چهارم آبان در بازداشت بود، دوشنبه بیست و یکم آذر با قرار کفالت آزاد شد.

پویا مظلومی دانش آموخته رشته ادبیات دانشگاه خوارزمی که در تاریخ نهم مهر بازداشت شده بود، به حکم شعبه پانزده دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی صلواتی به پنج سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و هر نوع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.

ماهان امانی دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد آبادان در تاریخ هفدهم آذر در محدوده هتل کاروانسرا توسط نیروهای لباس شخصی ربوده شده‌است و به قرارگاه ابوالفضل اهواز منتقل شده‌است. گفته می‌شود پدر ایشان، رامین امانی نیز به دلیل پیگیری وضعیت فرزندش بازداشت شده‌است.

شهاب بیات دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد همدان، که در تاریخ نهم آبان در آرامگاه بوعلی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ده روز بازجویی به زندان مرکزی همدان منتقل شده است، طی دادگاه بدوی برگزار شده در تاریخ پانزده آذر و به قضاوت قاضی اسماعیلی، به سه سال حبس محکوم شد.

جمعی از اساتید دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر در نامه‌ای به دکتر کریمی، رویس دانشگاه، به اتفاقات اخیر دانشگاه و دستگیری دانشجویان اعتراض کرده و خواهان آزادی دانشجویان زندانی شدند.

زهرا خشک‌جان استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان به دلیل عدم برگزاری کلاس‌ در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر، به کمیته‌ی تخلفات اعضای هیات علمی احضار شد و هم اکنون از ورود به دانشگاه و برگزاری کلاس‌ها منع شده است.

امیرحسین عسکری، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ورودی۹۷ که روز دهم آبان در منزل خود در سمنان بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شده بود، شامگاه بیست و یکم آذر به قید وثیقه‌ی ششصد میلیونی آزاد شد.

ژاسمین حاج‌میرزامحمدی دانش‌آموخته گرایش سفال و سرامیک دانشگاه سوره، در تاریخ دوازده آبان در مراسم چهلم حدیث نجفی در بهشت سکینه کرج بازداشت و به زندان کچویی کرج منتقل شده است.

سیدوحید موسوی، دانش‌آموخته و فعال سابق دانشجویی دانشگاه شیراز پس از گذشت هفتاد و پنج روز بازداشت، دوشنبه بیست و یکم آذر به قید وثیقه‌ی یک میلیاردی از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد.

همایون سلیمانی  دانشجوی مهندسی برق ورودی ۹۸ دانشگاه علم و صنعت که در تاریخ چهاردهم آبان بازداشت شده بود، بیست و دوم آذر به قید وثیقه آزاد شد.

پارسا شجاع‌الدین دانشجوی آمار ورودی ۱۴۰۰ دانشکده‌ی ریاضی دانشگاه شهید بهشتی که در تاریخ پانزدهم آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، بیست و دوم آذر به قید وثیقه پانصد میلیونی آزاد شد.

دانشگاه هنر تهران دسترسی شصت و چهار نفر از دانشجویان ممنوع‌الورود را به سامانه جامع آموزش(گلستان) قطع کرده است. این اقدام مشکوک دانشگاه بدون هیچ اعلام قبلی به این دانشجویان صورت گرفته و امکان تعلیق تحصیلی ایشان در سکوت و بی‌قانونی محض، گمان می‌رود.


کانال تلگرامی اتحاد کارگران

وب‌نوشت روی WordPress.com.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: