بیانیەی انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویە) در محکومیت خشونت سازمان‌یافتەی حکومتی

به نام «ژن، ژیان، ئازادی»

«خشونت از ناتوانی نشٲت می‌گیرد. این رفتار تنها امید کسانیست کە از هیچ قدرتی برخوردار نیستند.»

مردم آزادیخواە، همکاران حق‌طلب

خشونت عریان و شکنجە و زندان و کشتار، توسط آنانکە مدعی ایجاد امنیت هستند، در پیش چشمان شما و بە کمک رسانەها و میدیاهای مردمی، نە تنها بر مردم ایران کە برای تمامی جهانیان آنچنان عیان گشتە کە جای هیچ حرف و حدیثی باقی نگذاشتە است.

مردمی کە سالها تحقیر و دروغ را شاهد بودند و در مقابل هر خواستە و مطالبەی برحقی، جز خشونت و فریب و فرافکنی، پاسخی دریافت نکردند، اکنون نزدیک بە دو ماە است شیوەی دیگری را برای بیان حقشان برگزیدە و کف خیابان را تنها راە رسیدن بە آیندەای کە لیاقتش را دارند، میدانند.

جامعەی معلمی، در کنار دانش‌آموزان و اولیای آنها، سالهای متمادی، بیعدالتی و تبعیض را بە مدنی‌ترین شیوەها بە گوش حاکمان رساندند و هشدارهای لازم را بە آنان دادند. اما جز تحقیر و تخریب و بازداشت و حکمهای سنگین زندان و پروندەسازی و سناریوهای مضحکی کە با کمک صدا و سیمای دروغگو ساختە شد، پاسخی دریافت نشد.

اکنون نیز کە صدای آزادیخواهی و حق‌طلبی اکثر قریب بە اتفاق مردم از هر قشر و طبقەای، خواب از چشمان تاریک‌اندیشان متوهم ربودە، باز بەجای شنیدن این صداها، بە خشونت عریان اعم از شلیک مستقیم گلولە و تعرض جنسی و تخریب اموال مردم و بازداشت و شکنجە و هر عمل غیرانسانی و غیرقانونی دیگر، و حتی فحاشی بە مردم، از تریبونهای رسمی، روی آوردەاند.

«تحقیر، بزرگترین دشمن قدرت است» و هیچ قدرتی با سرکوب و تحقیر و سخیف خطاب کردن مردم، نمیتواند ماندگار بماند.

انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویە) در کنار مردم بودن را جزو اصول غیرقابل تغییر خود میداند و هم آوا و هم دل با بیانیە جامعە پزشکی و نظام مهندسی این شهر و خصوصا بیانیە شجاعانە و عدالت محور روز جمعه ١٤٠١٫٨٫٢٠  ماموستایان آینی سقز و حومە در مسجد جامع قوخ، با محکوم کردن تمام اعمال حاکمیت در قتل و شکنجە و بازداشت، و ربودن غیرقانونی معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان و سایر مردم مطالبەگر و آزادیخواە، بە حاکمیت هشدار میدهد، بیش از این قانون و اخلاق و انسانیت را قربانی اقتدارگرایی و قدرت‌طلبی نکند. بدون شک هر عملی کە در این راستا انجام میدهد، خشم عمومی و قدرت مردم را بالاتر می برد.

انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویە) اقدامات آموزش و پرورش این شهرستان و ادارە کل استان را در تشکیل پروندەهای فلەای و راندوم برای جمع کثیری از همکاران در هیئت های تخلفات، شدیدا محکوم کردە و بە حراست ها و مسئولان هشدار می دهد عواقب اینگونە اقدامات خودسرانەی غیرقانونی و عقدەگشایانە، مستقیما متوجە آنان خواهد بود.

این انجمن ضمن حمایت از تمامی مدیران و همکاران دلسوز و حامی منافع دانش‌آموزان، از مدیران و عواملی کە بقای خود را در فرمانبرداری چشم و گوش بستە از حراست قانون‌شکن میدانند و مدارس را با اماکن نظامی اشتباە گرفتەاند، هشدار می دهد کە بیش از این خود را در انظار دانش‌آموزان، معلمان و آحاد جامعە منفور نکنند و با سر زیر برف کردن، فکر نکنند ماهیت وجودیشان، برای همیشە مخفی خواهد ماند.

بهتر است تا دیر نشده از منافع و مطامع زودگذر و نامشروع خود دست برداشته، به ریل اصلی که همانا راه اکثریت حق طلب و آزادی خواه و شرافتمند است، برگردند.

شما از اصل خود دور مانده اید، بیش از این شرافت خود را لکه دار نکنید.

انجمن صنفی معلمان کردستان_سقز

 و زیویه

۲۱ آبان ۱۴۰۱

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

وب‌نوشت روی WordPress.com.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: