دست از کشتار بردارید و فرزندان ما را از زندان آزاد کنید

قطعی اینترنت مقدمه سلاخی مردم است. ایرانیان خارج از کشور بایستی با هر وسیله و امکان به کشتار بی صدای معترضین در داخل کشور اعتراض کنند.
در داخل هم در شرایط انسداد اینترنت، با سازماندهی و  گسترش ارتباطات قابل دسترسی، می توان خبررسانی را سازماندهی کرد.
در این لحظات دشوار فقط گسترش دامنه اعتراضات است که می تواند ماشین سرکوب، جنایت و آدمکشی حکومت را متوقف کند.

وب‌نوشت روی WordPress.com.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: